Jogi nyilatkozat

Felhasználási feltételek

Ezt a Weboldalt az ATTSO Betéti Társaság működteti. A Weboldalhoz való hozzáférést az alábbiakban leírt használati feltételek szabályozzák, amely szabályzat kizárólag erre a Weboldalra vonatkozik és nem érvényes azon szervezetek weboldalaira ahová erről a Weboldalról link vezet.

Jogi felelősség kizárása

A Weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül jogi tanácsadásnak, azt az ATTSO Betéti Társaság csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

A Weboldal területén található kapcsolódó Weboldalak nem tartoznak az ATTSO Betéti Társaság hatáskörébe, ezért nem is vállal felelősséget ezen Weboldalakért és az ott található tartalmakért.

Az ATTSO Betéti Társaság minden szükséges és ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal adatainak pontosságát.

Az ATTSO Betéti Társaság nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés permanens vagy hibamentes lesz. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését az ATTSO Betéti Társaság kizárja.

Az ATTSO Betéti Társaság nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez az ATTSO Betéti Társaság weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. Az ATTSO Betéti Társaság fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül ideiglenesen vagy véglegesen a Weboldalt és a hozzá kapcsolódó tartalmat módosítsa vagy megszüntesse továbbá, hogy jelen felhasználási feltételeket módosítsa.

Szerzői jog

A Weboldalon megjelenő ATTSO Betéti Társaság védjegyek és logók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag az ATTSO Betéti Társaságot illetik meg. A védjegyoltalom jogosultja az ATTSO Betéti Társaság.

A Weboldalon elérhető védjegyeket, logókat, információkat az ATTSO Betéti Társaság kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek a jelen Weboldal céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

A Weboldal felhasználói a Weboldal tartalmának bármely részét egy példányban kinyomtathatják személyes, nem kereskedelmi célra, feltéve, hogy az anyagon semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek. Az ATTSO Betéti Társaság fenntartja a letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogait és szerzői jogait. A Weboldalon közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A weboldal és tartalmainak bármely itt nem írott felhasználása az ATTSO Betéti Társaság írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.

Adatvédelmi elvek és tájékoztató

Az ATTSO Betéti Társaság tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait, magántermészetű adatait. Személyes adatainak kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük.

A weboldalon megadott információk, adatok kezelése és felhasználása során az ATTSO Betéti Társaság az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait betartva jár el.

Az Európai Unió Adatvédelmi rendelete és a magyar adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatai védelme érdekében megalkottuk Adatvédelemi szabályzatunkat, amelyet az http://attso.com/images/informaciok/attsobt_adatvedelmi_szabalyzat.pdf URL linken érhet el.

Ön a Weboldalon található kapcsolattartó űrlap önkéntes kitöltésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az ATTSO Betéti Társaság adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa és feldolgozza a szolgáltatásnyújtás folyamán. Kapcsolattartó űrlapunkon az Ön önkéntesen megküldött nevét, e-mail címét illetve az üzenetében küldött esetleges további személyes adatait kezeljük abból a célból, hogy szolgáltatásainkkal kapcsolatban Önt tájékoztathassuk, illetve kölcsön igény esetén Önnel szolgáltatásaink igénybe vételével kapcsolat szerződést kössünk.

Az Adatkezelő a http://attso.com weblapján a látogató érintettek IP címét, cookie azonosítóit kezeli. A weblapon anonim látogatóazonosító (cookie, másnevén süti) működik, amely egy olyan egyedi jelsorozat, melyet a szolgáltatók a weblaplátogatók számítógépére helyeznek el. Az általunk használt cookiek a weblaphasználat azonosításra, illetve a weblaphasználattal kapcsolatos profilinformációk tárolására alkalmasak. Az ilyen jelsorozatok azonban önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót személyükben azonosítani, mert felhasználásuk során a teljes IP cím tárolása nem történik meg, azok csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak..A weblapon lévő cookiek használatával az érintett nevének, e-mail címének vagy bármilyen más személyes adatának tárolására nem kerül sor, az adatcsere gépek között történik meg. A weblap látogatójának természetesen lehetősége van a weblapon található cookiek tiltására, amely a böngésző beállításai közt tehető meg. Ha a látogatása során a weblap látogatója mellőzi a weblapon elhelyezett cookiek használatát, ez azt eredményezheti, hogy a weboldal egyes funkciói nem lesznek elérhetőek és fennáll annak lehetősége, hogy maga a weboldal sem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ez esetben azonban a weblapon szolgáltatásainkról a weblapon feltüntetett telefonos, e-mailes elérhetőségeinken is érdeklődhet.

Önnek mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel és töröljük adatbázisunkból, az erre a célra kijelölt elérhetőségünkön keresztül.

Önt a az ATTSO Betéti Társaság által kezel személyes adatainak vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

  • hozzáférési jog;
  • helyesbítéshez való jog;
  • törléshez való jog;
  • az adatkezelés korlátozásához való jog;
  • adathordozhatósághoz való jog;
  • tiltakozáshoz való jog;
  • az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga;
  • panasztételi jog.

Adatvédelmi jogai részletes tartalmáról, érvényesítésének módjáról és annak menetéről, az általunk végzett adatkezelés céljáról, idejéről és jogi indokairól, a jogorvoslati lehetőségekről a fenti Adatvédelmi Szabályzatunkból tájékozódhat.

Ha bármilyen a weboldalra vonatkozó adattal, tartalommal vagy vizuális megjelenéssel kapcsolatos kérdése, megjegyzése vagy panasza merülne fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az erre a célra az Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt elérhetőségünkön keresztül!

Panaszával, vagy az adatvédelem jogszabályok vagy a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos adatvédelmi jogsértéssel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat panasszal, vagy kérhet adatvédelemmel kapcsolatos jogaival kapcsolatos tájékoztatást. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési címe: 1530 Budapest, P.f.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.naih.hu

ATTSO Betéti Társaság